Avls- og travrelaterte artikler

Avl og reproduksjon hos hest

Planlegging, valg av hingst, bedekningsmetoder, brunst og fysiologi. — av Elin Grøneng

Klikk her

Betydning av deltagelse i mønstringsløp for prestasjoner som 3- og 4-åringer

En redegjørelse for sammenheng mellom mønstringsløp og start hos kaldblodstrevere — av Elin Grøneng

Klikk her

Bilder av fosterets vekst

Faregeillustrasjoner som viser fosterets vekst gjennom hoppas drektighet

Klikk her

Kalender

En kalender for drektighetskontroller og forventet følling ut ifra bedekningsdato

Klikk her

Kverke

En presentasjon om den smittsomme bakteriesykdommen Kverke (Streptococcus equi) –  — av Per-Ole Tysland

Klikk her

Sykdomslære, terminologi

En oversikt over ord og begreper med definisjoner innenfor sykdomslære –  — av Elin Grøneng

Klikk her

Visitering og helsekontroll

En oversikt over hvordan man selv kan utføre en generell helsekontroll av sin hest –  — av Elin Grøneng

Klikk her