Historikk og fakta om Holtan Gård

Holtan Gård er en gammel gård med lange tradisjoner. Allerede i 1398 nevnes gården under Stokke prestebord. Den var således trolig den første gården som kom i Stokke-prestens eie utenom prestegården. Presten fortsatte som eier helt fram til 1840-50 årene. Leilendingene som har vært på Holtan er kjent fra slutten av 1500-årene. Anders Andreassen kjøpte deler av gården fra staten allerede i 1842, men deler av gården forble i Stokke-prestens eie i enda 10 år før han klarte å kjøpe resten av Holtan.

I den tiden da gården lå under Stokke prestebord skattet gården som ødegård, dvs ¼ fullgård. En hest og fire kuer var da vanlig besetning. Effektiviteten har nok meldt sitt innpass med Anders Andreassen, i 1865 står nemlig gården oppført med 10 kuer.

Holtan kom i vår families eie i 1894 da Theodor Kristiansen fra Våle kjøpte gården fra daværende eier Anders Andreassen. Theodor var min oldefar, og vi er således fjerde generasjon som i dag driver gården. Theodor og hans kone Anette hadde to sønner, og i 1919 ble gården delt mellom disse to sønnene; Ole Teodor og Kristian. Kristian giftet seg med Ragnhild, men de fikk ingen barn. Ole Teodor giftet seg med Kari og de fikk et barn; Astrid Helene. Ole Teodor døde i 1956, men Kari satt med gården helt fram til 1964.

I 1964 giftet Astrid Helene seg med Steinar Tysland og overtok gården, og i 1965 ble jeg født. Da Ragnhild og Kristian begge døde i 1971, kjøpte mine foreldre opp denne gården og Holtan Gård ble på nytt samlet til en gård slik den var i 1919.

Det har skjedd mye på Holtan i mine foreldres eie. Store arealer har blitt nydyrket på 1960 og 70-tallet. Stor byggeaktivitet har det også vært; nytt redskapshus (1965), grisehus (1971) og våningshus (1980) har blitt bygget i denne perioden.

I 1993 overtok jeg Holtan Gård, men det var først i juni 1999 at vi flyttet til gården. I 2001 startet vi drift av avlssenter med oppstallede hingster.

Gården består av:

  • Hovedhus (1980)
  • Stall:
    20 bokser og 2 unghestbinger
    Isloatstall (1982) med seks bokser
  • Nytt redskapshus ferdigstilt 2007

Holtan Gård

Holtan Gård er en slektsgård som nå er drevet av fjerde generasjon. Gården er på 194 dekar dyrka mark og 168 dekar skog, og ligger vakkert beliggende i Stokke i Sandefjord kommune.

Av landbruksarealet brukes ca 70 daa til beite og 125 daa til grovfôrproduksjon.