Oss på Holtan Gård

Elin og Per-Ole innehar høyeste nivå av faglig kompetanse, og har mange års erfaring mellom seg innenfor travsport, avlsvirksomhet, ryttersport, føll og unghester. I avlssesongen har de hjelp av 3-4 heltids- og deltidsansatte som også innehar høy kompetanse på hest og hestehold. Felles for oss alle er at vi har en genuin interesse for hest, og at vi gjør vårt ytterste for at hestens helse og trivsel til enhver tid står i forsetet.

Per-Ole Tysland

Per-Ole Tysland

Per-Ole eier og driver Holtan Gård, og er gift med Elin. Etter avlagt eksamen i 1993, startet han egen veterinærpraksis på Voss. Her ble han i seks år inntil han flyttet hjem for å drive gården. Isteden for å drive gården på en "tradisjonell" måte med gris og korn, slik forrige generasjon hadde gjort, ønsket han å kombinere de ressursene som finnes på Holtan Gård i form av landbruksarealer og bygninger, med egne kunnskaper og interesse for hest. Grisehuset ble derfor ombygget til stall, og det ble innredet fasiliteter for å drive veterinærpraksis for hest på låven. I 2000 startet driften av avlsstasjonen. Per-Ole har barna Thomas (f. 1995), Anne-Sophie (f. 1997) og Christopher (f. 1999) fra et tidligere ekteskap.

• Født på Holtan Gård, Stokke i 1965
• Utdannet agronom (Tomb Jordbruksskole, 1985)
• Utdannet veterinær (University of Liverpool, 1993)
• Selvstendig veterinærpraksis (Hestavangen Dyreklinikk) på Voss (1993-1999)
• Diverse lederstillinger i Det Norske Travselskap (1999-2011)
• Selvstendig næringsdrivende veterinær (2011-)
• Stevneveterinær på Klosterskogen travbane fra 2018.

Elin Grøneng Tysland

Elin Grøneng Tysland

Elin er opprinnelig fra Voss, og er gift med med Per-Ole. Hun har tidligere kombinert lærerjobb med arbeid på stutteriet, men jobber nå (siden våren 2011) heltid på Holtan Gård. Hun er strukturert og effektiv, setter ting i system, og har ansvaret for den daglige driften på Holtan.
Elin er kontaktperson for spørsmål om status og generelle oppdateringer angående hopper og føll. Hun organiserer avlevering og henting etter avtale, for å prøve å unngå unødvendig ventetid for begge parter.

Elins bakgrunn:

• Født på Voss i 1973
• Utdannet stallmester (NHS Starum 1997)
• Stallansatt hos diverse trenere i USA (1995-96, 1997-2002)
• Utdannet hippolog (SLU, Wången 2006)
• Hestefaglærer Melsom VGS (2007-2010)
• Hestefaglærer Voss landbruksskole (2015-2016)