Oss på Holtan Gård

Vi er stolte over å få presentere de mest sentrale personene som bidrar til at Holtan Gård holder høyeste nivå av faglig kompetanse, og ikke minst gjør at stallen er et sosialt og trivelig sted å være for både folk og dyr. Mellom oss har vi mange års verdifull erfaring både innen avlsvirksomhet, travsport, ryttersport, føll og unghester. Felles for oss alle er at vi har en genuin interesse for hest, og at vi gjør vårt ytterste for at hestens helse og trivsel til enhver tid står i forsetet.

Per-Ole Tysland

Per-Ole Tysland

Per-Ole eier og driver Holtan Gård, og er gift med Elin. Etter avlagt eksamen i 1993, startet han egen veterinærpraksis på Voss. Her ble han i seks år inntil han flyttet hjem for å drive gården. Isteden for å drive gården på en "tradisjonell" måte med gris og korn, slik forrige generasjon hadde gjort, ønsket han å kombinere de ressursene som finnes på Holtan Gård i form av landbruksarealer og bygninger, med egne kunnskaper og interesse for hest. Grisehuset ble derfor ombygget til stall, og det ble innredet fasiliteter for å drive veterinærpraksis for hest på låven. I 2000 startet driften av avlsstasjonen. Per-Ole har barna Thomas (f. 1995), Anne-Sophie (f. 1997) og Christopher (f. 1999) fra et tidligere ekteskap.

• Født på Holtan Gård, Stokke i 1965
• Utdannet agronom (Tomb Jordbruksskole, 1985)
• Utdannet veterinær (University of Liverpool, 1993)
• Selvstendig veterinærpraksis (Hestavangen Dyreklinikk) på Voss (1993-1999)
• Diverse lederstillinger i Det Norske Travselskap (1999-2011)
• Selvstendig næringsdrivende veterinær (2011-)

Elin Grøneng

Elin Grøneng

Elin er opprinnelig fra Voss, og er gift med med Per-Ole. Hun har tidligere kombinert lærerjobb med arbeid på stutteriet, men jobber nå (siden våren 2011) heltid på Holtan Gård. Hun er strukturert og effektiv, setter ting i system, og har ansvaret for den daglige driften på Holtan. Elin har hovedansvaret for Revenue, og, med god hjelp fra alle andre, passer på at han aldri går tom for gulrøtter.

Elin’s bakgrunn:

• Født på Voss i 1973
• Utdannet stallmester (NHS Starum 1997)
• Stallansatt hos diverse trenere i USA (1995-96, 1997-2002)
• Utdannet hippolog (SLU, Wången 2006)
• Hestefaglærer Melsom VGS (2007-2010)
• Hestefaglærer Voss landbruksskole (2015-)