Uttalelse fra avlsvurdering El Diablo B.R.

El Diablo B.R. ble vist for Avelsvärderingsnämden i Sverge…