Ofte stilte spørsmål:

Jeg ønsker å stille veterinæren noen spørsmål. Når passer det best å ringe?

Ring Per-Ole (90 11 19 11) helst ettermiddag/ kveld da formiddagen er svært hektisk. E-post perole@holtangaard.com besvares så raskt som mulig, men oftest på kveldstid.

Jeg ønsker råd om hvilken hingst jeg bør velge til min hoppe. Hvem og når passer det best å ringe?

Ring Per-Ole (90 11 19 11) helst ettermiddag/ kveld da formiddagen er svært hektisk. E-post (perole@holtangaard.com) besvares så raskt som mulig, men oftest på kveldstid.

Jeg ønsker en status oppdatering på hoppa (og føllet). Hvem og når passer det best å ringe?

Ring eller send melding til Elin 94 87 09 93. Hun er som regel tilgjengelig på telefon både på dagtid og på kvelden. E-post (eling@hotmail.no) besvares så raskt som mulig, men oftest ettermiddag/ kveld. Vi kontakter alltid hoppeeier når hoppa er ferdig inseminert, drektighetskontrollert, eller vi har annen relevant informasjon om hoppas (og føllets) status.

Jeg ønsker å levere/ hente hoppa. Hvem kontakter jeg?

Ring eller send melding til Elin 94 87 09 93. Vi prøver å samle opp levering og henting av hopper til morgenen (8-12) og kvelden (19-20). Hvis dette ikke passer kan vi avtale en annen tid. Vi ønsker å alltid å bli informert dersom du planlegger å levere, eller hente hoppa. Den eneste dagen vi ikke er tilgjengelige for levering og henting på ettermiddag er 17.mai. Denne dagen er vi kun tilgjengelige fram til kl 11.

Kan min hoppe (med eller uten føll) gå i egen luftegård?

Ja. Vi har 10 separate luftegårder tilgjengelig. Alle har vannbaljer med flottør, og saltstein. Alle får fri tilgang på grovfôr og kraftfôr etter behov. Vi møkker alle luftegårder 3 dager per uke, og vasker alle vannkilder daglig.

Bør jeg ta med dekken?

Ja, gjerne et tynt regnteppe. Særlig hvis hoppa skal gå ute i flokk. Vi legger dekken på hoppene i flokk som går ute (i hovedsak varmblods), dersom temperaturen synker under 10 grader og det regner.

Kan jeg ta med eget fôr?

Nei. Vi fôrer med Oppdrett, salt – og mineraltilskudd, og grovfôr av god kvalitet.

Kan hoppa gå med sko?

Hopper som skal gå i flokk kan ikke ha på baksko. Dette for å redusere risiko for skader. Dersom hoppa av helsemessige årsaker må ha baksko på, må hun stå i egen luftegård.

Kan jeg besøke hoppa (og føllet)?

Selvfølgelig. Når som helst. Du behøver ikke varsle besøk. Vi ser helst at du holder deg utenfor gjerdet, eller at du gir oss beskjed dersom du ønsker å hente hoppa ut av flokken.

Kan jeg komme for å se på hingsten(e)?

Selvfølgelig. For å få best utbytte av visningen ønsker vi at du avtaler tid for dette. Av sikkerhetsmessige årsaker ber vi om at du utviser spesiell forsiktighet rundt hingstene, og at du aldri, under noen omstendigheter, beveger deg innenfor gjerdene/ boksen deres uten følge av en ansatt.

Hvor lenge må hoppa stå på avlsstasjonen?

Hvis du bor i nærheten kan du praktisk talt komme med hoppa mandag, onsdag og/ eller fredag før kl 10.00/ 09.00 (ved inseminering med sendesæd) til ultralydundersøkelse. Bor du lengre unna kan du avtale levering av hoppa noen dager før antatt eggløsning, og eventuelt hente henne hjem etter eggløsning. Du kan da komme tilbake ca 16-18 dager etter siste inseminering for drektighetskontroll. Du kan også levere hoppa og la henne stå hos oss til hun er konstatert drektig. Vi drektighetskontrollerer dag 16, dag 26 og dag 40. Vi anbefaler å konstatere drektighet på minst 26 dager før du henter hoppa hjem. Antall døgn hoppa må stå hos oss er vanskelig å si nøyaktig, men snittet ligger på 3-4 uker. Husk at alle ultralydundersøkelser er inkludert i pakkeprisen.

Går hopper og føll sammen i flokk?

Hopper med unge føll (under 1 mnd) går alltid i egne luftegårder og står inne på boks i dårlig, evt for varmt, vær. Hopper med føll som er eldre enn 1 mnd gamle kan få gå sammen med andre hopper og føll, etter samtykke fra eier. Vi opplever at de fleste hopper og føll trives svært godt med å få gå i flokk. Det gir føllene anledning til å leke og være aktive, samtidig som mødrene får litt ro og fred. Vi prøver å lage stabile flokker på 3 – 6 hopper som går godt sammen. Vi ønsker så langt det er mulig å holde hopper med føll på grønt gjennom sommeren. Vi tilleggsfôrer uansett med kraftfôr og salt, og grovfôr ved behov. Vi streber etter å aldri levere fra oss en hoppe i dårligere forfatning enn hva hun var når hun kom, og vi forsøker alltid å gi hver enkelt hoppe og føll best mulig individuell oppfølging.

Min hoppe er veldig dominerende i flokk. Må hun gå alene i egen luftegård?

Vår erfaring er at de fleste hopper innfinner seg raskt i hierarkiet, og finner snart en venninne. Vi sørger for at det til en hver tid er tilstrekkelig med spiseplasser (høyhekker) for å minimalisere «diskusjoner» blant hoppene om hvem som skal spise når. Ellers så er det også vår erfaring at mange hopper som eierne oppfatter som dominerende, er «snille som lam» i en større flokk, og visa versa.

Min hoppe kan være vanskelig å få tak i/ aggressiv/ lunefull...

Takk for at du sier ifra! Vi forbeholder oss retten til å bortvise hopper med sterk avvikende adferd, eller hopper som utgjør en trussel for vår og våre ansattes sikkerhet.

Jeg tror at min hoppe kan være vanskelig å få inn i tvangsboksen.

Vi har innført konkrete rutiner i forbindelse med undersøkelsene som foregår i tvangsboksen. Alle hopper får belønning i form av kraftfôr og ros straks de går inn. Dette har vist seg å være arbeidsbesparende for oss, og ikke minst en stor motivasjon for hoppene til å innfinne seg med å stå fast inni et lite rom. Etter et par turer løper de fleste (særlig kaldblods) inn. Det er sjelden at vi ikke lykkes med denne framgangsmåten samt at vi ser at hoppene er lette å få tak i på sjekkedagene (de anser tvangsboksen som bonus fôringstid). Flere hoppeeiere gir tilbakemelding om at hoppene også har blitt enklere å få på henger i ettertid.

Min hoppe er brunstig nesten hele tiden/ viser ikke brunst...?

Selv om hoppa er brunstig betyr ikke det at hun nødvendigvis har eggløsning. Det er vanlig at de første brunstene tidlig om våren er såkalte «falske brunster» (uten eggløsning), og derfor ikke resulterer i drektighet, selv om hoppa blir inseminert. Andre hopper har det vi kaller «stille brunster», dvs at de er i brunst, men viser ingen ytre tegn. Enkelte hopper kommer faktisk ikke i brunst i det hele tatt. Vi kan, til en viss grad, styre hoppas brunstsyklus med hjelp av hormoner, og ofte vil dette være til stor hjelp for hopper som ikke har normale sykluser.

Jeg ønsker føll så tidlig som mulig, hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du følger med på hoppas første brunster på våren. Skriv ned datoene slik at du vet om hun har regelmessige brunster. Normalt skal det gå ca 21 dager mellom hver eggløsning. Det er helt vanlig at noen hopper viser lange brunster tidlig om våren. Disse brunstene er dog ikke ideelle for inseminering da de ofte ikke avsluttes med eggløsning. Derfor ser vi helst at hoppa først kommer til stasjonen når hun har hatt 1-2 normale brunster, dagtemperaturen er mild, og hoppa har mistet vinterpelsen. Da ligger forholdene til rette for at hoppa blir drektig så raskt som mulig. Å begynne å inseminere for tidlig ender oftest opp med å forlenge, og ikke minst fordyre, prosessen med å få hoppa drektig. Husk også at å få føll i februar/ mars på våre breddegrader kan være utfordrende.

Jeg ønsker å bytte hingst.

Ja, det kan du. Hvis du bytter til en av våre andre stasjonshingster tilkommer ingen ekstra utgifter. Dersom du bytter til en hingst som står oppstallet på en annen stasjon, må du oftest betale ny påmeldingsavgift, og du vil ikke få refundert utgifter i forbindelse med ditt opprinnelige hingstevalg.